Šv. Elzbietos seserų kongregacija Šv. Elzbieta

Istorija
Šv. Elzbieta
Steigėjos
Dvasingumas
Bendruomenė
Ugdymas
Apaštalavimas
Kiekvienas žmogus, remdamasis prigimtiniu dėsniu ir Dievo įsakymais bei kitomis atitinkamomis taisyklėmis, privalo pasiekti tokį tobulumą, kad protingai, Kristaus Evangelijos dvasia, prisitaikydamas prie įvairių sąlygų praktiškai įgyvendintų tam tikrą veiklą ir laikytųsi gyvenimo būdo, kuriais pasitarnautų jo paties ir kitų tobulumui ir pašventinimui.
M. Merkert


Apaštališkoji veikla

„Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių,
man padarėte“ (Mt 25, 40).


Mūsų apaštalavimas išauga iš Kristaus meilės, kurią asmeniškai patiriame Šventojoje Dvasioje pašaukimo malonės dėka. Pirmiausia liudijame Kristaus buvimą, o jau po to seka mūsų veikla. Mūsų gyvenimas ir vienybė turi būti pasauliui vilties ženklas. Kongregacija įsipareigoja pagal savo charizmą ištikimybės Bažnyčiai dvasia prisidėti prie mistinio Kristaus Kūno – Bažnyčios augimo.

Šv. Elzbietos seserys Lietuvoje apaštalauja šiose srityse:

  • rūpinasi ligoniais namie, be paramos likusiais senukais, dirba ligoninėse, 
  • dirba prie parapijų zakristijonėmis ir vargonininkėmis,
  • pirmenybę teikia vaikų ir jaunimo katechizacijai rengdamos vaikus pirmajai šventajai Komunijai,
  • teikia materialinę bei dvasinę pagalbą šeimoms.

Alytaus seserų globojama šeima

Alytaus šv. Kazimiero parapijos klebonas ir vaikai su seserimis

į viršų