Kongregacijos istorija
Šv. Elzbieta
Įsteigėjos
Dvasingumas
Bendruomenė
Ugdymas
Apaštalavimas
Nuolankia širdimi turime pripažinti, kad esame tik tarnai Dievo malonės dėka.
M. Merkert
 
 
 • Foto pranešimas iš seminaro. Gavėnios 2014
 • Kvėtimas!
  Maloniai kviečiame jaunimą dalyvauti Gavenios rekolekcijose  2014 m. Kovo  21-23 d.
  Šv.Elžbietos Seserų vienuolyne, Alytus Gardino g.26
  Rekolekcijų tema :" Gyvenimas Kristuje”.
  Rekolekcijų vadovas- Br. Valdemaras  Michalovski  OFM Cap.
   Rekolekcijų pradžia Kovo 21d. 17 val.
  Prašome su savimi pasiimti : Šventąjį Rašta, rožinį, užrašų, knygelę,

  miegmaišį, higienos priėmones, savo asmeninius daiktus ir vaistus.
  Auka už Rekolekcijas – 25 lt.
  Registracija : tel . Ses. Emanuelė : 869405546

  arba El. paštas : elzbietietes@gmail.com