Šv. Elzbietos seserų kongregacija Šv. Elzbieta

Istorija
Šv. Elzbieta
Steigėjos
Dvasingumas
Bendruomenė
Ugdymas
Apaštalavimas
Tegul Dievas jus apdovanoja ramybe, kuri padeda atlikti savo pašaukimo pareigas.
M. Merkert


Steigėjos

„Slaugyti sergančius Kristaus Kūno narius“ (Dievo įkvėpimas Dorotai Wolff).

Iniciatorė – Dorota Wolff (sesuo Klara)

Dorota WolffDorota Wolff gimė 1805 metais Lenkijoje, Prudniko miestelyje. Dorota (krikšto vardas) jau nuo ankstyvos vaikystės buvo gyvo būdo, tvirtos valios ir jautrios širdies. 1810 metais įstojo į Šv. Pranciškaus III ordiną ir gavo naują vardą – Klara. Kaip tretininkė išplėtojo karitatyvinę veiklą, kuriai paskatino jos pažįstamas labai uolus kunigas kapelionas Josef Sauer. Kartą maldos metu, kai Klara meldėsi vienoje Prahos bažnyčių, susilaukė nepaprasto Šventosios Dvasios apšvietimo. Tuo metu Klara suprato, kad jos dabar atliekami labdaringi, pilni pasiaukojimo darbai, kupini apaštalinės veiklos elementų, ypač slaugant ligonius, gali tapti jos pašaukimo idealu. Klara matė tragišką sergančiųjų, kuriems reikėjo kokiu nors būdu padėti, likimą. Pasiryžo slaugyti ligonius, kurie gulėjo apleisti savo pačių namuose, kad, kaip Klara pati pabrėžė, „galėtų slaugyti sergančius Kristaus Kūno narius“. Pagal savo galimybes ji parūpindavo ligoniams maisto ir reikalingų medikamentų. Stengėsi su didžiausia meile tarnauti visiems, neatsižvelgdama į ligonių amžių, visuomenėje užimančią padėtį ir išpažįstamą religiją. Jos gyvenimo tikslas – besąlygiška meile mylėti Dievą ir padėti vargšams ligoniams. Sesuo Klara mirė 1853 m. sausio 4 d.

Matilda ir Marija Merkert

Matilda Merkert gimė 1813 m. balandžio 27 d. Nisoje. Jos jaunesnioji sesuo Marija Luisa gimė 1817 m. rugsėjo 21 d. Abi prisidėjo prie Klaros pradėtos veiklos ir tapo Kongregacijos įsteigimo bendrininkės. Seserys pasirinko tą patį gyvenimo kelią: tarnauti vargšams ir apleistiesiems. Marija Merkert mirė 1872 m. lapkričio 14 d., Matilda Merkert – 1846 m. gegužės 8 d.

Pranciška Werner

Pranciška Werner gimė 1817 m. gruodžio 3 d. Nisoje. Įsitraukė į Klaros pradėtą veiklą. Pripildyta Dievo ir artimo meilės Pranciška Werner nusprendė pasiaukodama visiškai atsidėti ligonių slaugai. Mirė 1885 m. gruodžio 14 d.

Marija Merkert Matilda Merkert Pranciška Werner

Švč. Jėzaus Širdis buvo steigėjų apaštalavimo ir šviesos bei jėgų šaltinis. Klara, Matilda, Marija ir Pranciška Švč. Jėzaus Širdžiai save ir savo veiklą paaukojo 1842 metais, kankinių ir gydytojų Šv. Kozmo ir Damijono šventės dieną, Pasiaukojimo aktu.

į viršų