Šv. Elzbietos seserų kongregacija Šv. Elzbieta

Istorija
Šv. Elzbieta
Steigėjos
Dvasingumas
Bendruomenė
Ugdymas
Apaštalavimas
Pagrindinis mūsų gyvenimo tikslas yra iš meilės Dievui sąžiningai atlikti kasdienines pareigas.
M. Merkert


Įsteigimas Lietuvoje


Prie Jurbarko prieglaudos 1929 m.Po I pasaulinio karo Lietuvos prezidento A. Smetonos žmona ponia Zofija Smetonienė pakvietė seseris elzbietietes iš Karaliaučiaus atvažiuoti į Kauną. 1925 m. atvyko trys seserys vokietės: Masalina, Gerarda ir Terezija. Jos apsigyveno pas seseris benediktines. Slaugė ligonius namie, rūpinosi vargšais. Laikui bėgant atsirado lietuvaičių, norinčių įstoti į šią Kongregaciją. Tinkamos kandidatės buvo siunčiamos į Karaliaučių atlikti novicijatą. Po 2–4 m. jau su vienuoliškais drabužiais seserys sugrįžo į Kauną. Nors seserų buvo nedaug – tik 15, buvo įkurti dar du filialai: vienas Jurbarke, čia seserys turėjo vaikų prieglaudą, kitas – Švėkšnoje, kur sesuo Bonita statė ligoninę. Kaune seserys dirbo Šv. Luko ligoninėje, kuri priklausė gydytojui Gyliui.

į viršų