Šv. Elzbietos seserų kongregacija Šv. Elzbieta

Istorija
Šv. Elzbieta
Steigėjos
Dvasingumas
Bendruomenė
Ugdymas
Apaštalavimas
Tik vienybėje su Bažnyčia galima kalbėti apie veiklos vaisingumą.
Kongr. ist., I t., p. 133


Kongregacija Lietuvoje po 1990 m.


1990 m. rugpjūčio 30 d. seserų elzbietiečių namas, esantis Kaune, Pabrėžos gatvėje 1, grąžinamas vienuolyno nuosavybėn. Jau tų pačių metų gruodžio mėnesį sesuo Joana su globojama motina atsikelia į vienuolyną nuolat gyventi. Kultūros namai buvo panaikinti rugpjūčio mėnesį, o biblioteka dar dirbo iki 1992 metų.

1992 m. sausio mėnesį buvo priimta globoti senelė iš Jurbarko, vasario mėnesį kita senelė iš kaimynystėje esančios Laimės gatvės, o vėliau dar dvi senutės. Taip įsikūrė maža senelių prieglauda.

1992 m. liepos mėnesį iš Lenkijos, Vroclavo provincijos, atvažiuoja sesuo Honorata Sikora vadovauti vienuolyno remontui ir padėti įvairiuose darbuose. Liepos pabaigoje generalinės vyresniosios prašymu atvažiuoja kun. Alfredas Rukšta iš Kazokiškių vadovauti koplyčios įrengimui. 1992 m. rugpjūčio mėnesį suremontuota buvusi Kultūros namų salė. Joje įrengta Šv. Onos titulo koplyčia pašventinta rugsėjo 22 d. Šv. Mišias koncelebravo ir koplyčią pašventino Vilkaviškio vyskupijos kancleris kun. Juozas Pečiukonis. Nuo 1994 metų gegužės iki 1995 metų liepos mėn. vyko kapitalinis remontas. Po remonto 1995 m. liepos mėnesį Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis pašventino vienuolyno namą. Seserys pradeda gyventi pagal savo charizmą: čia įsikūrusioje senelių prieglaudoje apsigyvena 13 globotinių, kurias aptarnauja penkios seserys: viena lietuvaitė ir keturios atvykusios iš Lenkijos, Vroclavo. Seserys globojo ligonius ir vargšus, taip pat katechizavo vaikus mokyklose, darželiuose, ruošė pirmajai šv. Komunijai.

2004 m. rugpjūčio 24 d. 3 seserys pradėjo veiklą Alytuje, Šv. Kazimiero parapijoje. Čia jos dirba zakristijoje, rengia vaikus pirmajai šv. Komunijai, katechizuoja mokyklose, darbuojasi parapijos Caritas organizacijoje, padeda neturtingoms šeimoms.

į viršų